poppler-qt

PDF Rendering Library

Poppler is a PDF rendering library, forked from the xpdf PDF viewer developed by Derek Noonburg of Glyph and Cog, LLC.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.