poppler-qt

PDF Rendering Library

Poppler is a PDF rendering library, forked from the xpdf PDF viewer developed by Derek Noonburg of Glyph and Cog, LLC.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.