poppler-qt

PDF Rendering Library

Poppler is a PDF rendering library, forked from the xpdf PDF viewer developed by Derek Noonburg of Glyph and Cog, LLC.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

RedHat RHEL-7

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.