poppler-qt

PDF Rendering Library

Poppler is a PDF rendering library, forked from the xpdf PDF viewer developed by Derek Noonburg of Glyph and Cog, LLC.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

RedHat RHEL-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.