poppler-qt

PDF Rendering Library

Poppler is a PDF rendering library, forked from the xpdf PDF viewer developed by Derek Noonburg of Glyph and Cog, LLC.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.3“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

RedHat RHEL-7

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.