libfm-gtk1

GTK libfm libraries

GTK libfm libraries for development

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:12.2

openSUSE:11.3

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1