kde4-kapptemplate

Template for KDE Application Development

This package contains templates to start the development of a new KDE application/part/plugin.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.