kde4-kapptemplate

Template for KDE Application Development

This package contains templates to start the development of a new KDE application/part/plugin.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.