kde4-kapptemplate

Template for KDE Application Development

This package contains templates to start the development of a new KDE application/part/plugin.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.4 beschikbaar

Distributies

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.