kde4-kapptemplate

Template for KDE Application Development

This package contains templates to start the development of a new KDE application/part/plugin.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.