kde4-kapptemplate

Template for KDE Application Development

This package contains templates to start the development of a new KDE application/part/plugin.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.