apache2-uwsgi

The uWSGI Module for Apache 2.0

This package contains the Apache2 module and proxy module for uWSGI.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain