apache2-uwsgi

The uWSGI Module for Apache 2.0

This package contains the Apache2 module and proxy module for uWSGI.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain