apache2-uwsgi

The uWSGI Module for Apache 2.0

This package contains the Apache2 module and proxy module for uWSGI.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

SUSE SLE-11 SP 4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain