apache2-mod_encoding

Non-ASCII filename interoperability module for the Apache web server

mod_encoding is an Apache module for improved non-ASCII filename interoperability (and for mod_dav).

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.