apache2-mod_encoding

Non-ASCII filename interoperability module for the Apache web server

mod_encoding is an Apache module for improved non-ASCII filename interoperability (and for mod_dav).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

oficiální vydání Oficiální
0.0.20021209

Apache:Modules Experimentální
0.0.20021209

SUSE SLE-15-SP2

Apache:Modules Experimentální
0.0.20021209

SUSE SLE-15-SP1

Apache:Modules Experimentální
0.0.20021209

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.