xrdp

Remote desktop protocol (RDP) server

A terminal server, capable of accepting connection from rdesktop and Microsoft's own terminal server / remote desktop clients.

  • Verzia 0.9.13.1
  • Veľkosť 435,6 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Debian 10

Debian 9.0

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.