xrdp

Remote desktop protocol (RDP) server

A terminal server, capable of accepting connection from rdesktop and Microsoft's own terminal server / remote desktop clients.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Raspbian 10

Raspbian 9.0

Debian 10

Debian 9.0

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.2

0.9.0~git.1456906198....

openSUSE:Leap:42.3

0.9.0~git.1456906198....

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:11.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-15:GA

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

openSUSE:13.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain