xrdp

Remote desktop protocol (RDP) server

A terminal server, capable of accepting connection from rdesktop and Microsoft's own terminal server / remote desktop clients.

  • Versión 0.9.13.1
  • Tamaño 400 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instalación directa Expert Download

Distribucións

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Debian 10

Debian 9.0

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Distribucións non compatíbeis

As seguintes distribucións non teñen mantemento oficial. Use estes paquetes pola súa conta e risco.