xrdp

Remote desktop protocol (RDP) server

A terminal server, capable of accepting connection from rdesktop and Microsoft's own terminal server / remote desktop clients.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Raspbian 10

Debian 10

Debian 9.0

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.