xrdp

Remote desktop protocol (RDP) server

A terminal server, capable of accepting connection from rdesktop and Microsoft's own terminal server / remote desktop clients.

  • Versió 0.9.13.1
  • Mida 400 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Debian 10

Debian 9.0

Ubuntu 20.04

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.