xf86-video-tga

DEC 21030 video driver for the Xorg X server

tga is an Xorg driver for DEC 21030 video cards.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.