xf86-video-tga

DEC 21030 video driver for the Xorg X server

tga is an Xorg driver for DEC 21030 video cards.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.