xf86-video-tga

DEC 21030 video driver for the Xorg X server

tga is an Xorg driver for DEC 21030 video cards.

Der er ikke nogen officiel pakke tilgængelig til openSUSE Leap 15.4

Distributioner

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Ikke-supporterede distributioner

Der ydes ikke support til følgende distributioner. Brug pakkerne på egen risiko.