xf86-video-tga

DEC 21030 video driver for the Xorg X server

tga is an Xorg driver for DEC 21030 video cards.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.