ssht

A shortcut right into your tmux session via SSH. A shortcut right into your tmux session via SSH.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Debian 10

Debian 9.0

Fedora 34

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

Ubuntu 18.04

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

Fedora:30

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1