ssht

A shortcut right into your tmux session via SSH. A shortcut right into your tmux session via SSH.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Debian 10

Debian 9.0

Fedora 34

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

Ubuntu 18.04

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.

Fedora:30

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1