ssht

A shortcut right into your tmux session via SSH. A shortcut right into your tmux session via SSH.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Debian 10

Debian 9.0

Fedora 34

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

Ubuntu 18.04

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

Fedora:30

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1