ssht

A shortcut right into your tmux session via SSH. A shortcut right into your tmux session via SSH.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Debian 10

Debian 9.0

Fedora 34

Fedora 33

Fedora 32

Fedora 31

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

Ubuntu 18.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

Fedora:30

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-15:GA