rbldnsd

Small, fast daemon to serve DNSBLs

Rbldnsd is a small, authoritative-only DNS nameserver designed to serve DNS-based blocklists (DNSBLs). It may handle IP-based and name-based blocklists.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentálne
0.998

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.