rbldnsd

Small, fast daemon to serve DNSBLs

Rbldnsd is a small, authoritative-only DNS nameserver designed to serve DNS-based blocklists (DNSBLs). It may handle IP-based and name-based blocklists.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentálne
0.998