rbldnsd

Small, fast daemon to serve DNSBLs

Rbldnsd is a small, authoritative-only DNS nameserver designed to serve DNS-based blocklists (DNSBLs). It may handle IP-based and name-based blocklists.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.3“ paketų

Platinamieji paketai

RedHat RHEL-7

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.