rbldnsd

Small, fast daemon to serve DNSBLs

Rbldnsd is a small, authoritative-only DNS nameserver designed to serve DNS-based blocklists (DNSBLs). It may handle IP-based and name-based blocklists.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
0.998

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.