rbldnsd

Small, fast daemon to serve DNSBLs

Rbldnsd is a small, authoritative-only DNS nameserver designed to serve DNS-based blocklists (DNSBLs). It may handle IP-based and name-based blocklists.

Der er ikke nogen officiel pakke tilgængelig til openSUSE Leap 15.5

Distributioner

RedHat RHEL-7