rakudo

Raku (formerly Perl 6) implemenation that runs on MoarVM

The most mature, production-ready implementation of the Raku language.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.6

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Factory RISCV

Debian 12

Fedora 40

RedHat RHEL-7

devel:languages:raku Experimentálne
2022.07

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.