rakudo

Raku (formerly Perl 6) implemenation that runs on MoarVM

The most mature, production-ready implementation of the Raku language.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Factory RISCV

Debian 12

Fedora 40

RedHat RHEL-7

devel:languages:raku Eksperimentaalne
2022.07

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.