rakudo

Raku (formerly Perl 6) implemenation that runs on MoarVM

The most mature, production-ready implementation of the Raku language.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Factory RISCV

Debian 12

Fedora 40

RedHat RHEL-7

devel:languages:raku Experimentální
2022.07

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.