rakudo

Raku (formerly Perl 6) implemenation that runs on MoarVM

The most mature, production-ready implementation of the Raku language.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Debian 12

Fedora 40

RedHat RHEL-7

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.