qterminal

A Qt-based terminal emulator

The lightweight Qt terminal emulator.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.3

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-11 SP 4

Arch Extra

home:user5664536 Społeczność
0.15.0

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.