qterminal

A Qt-based terminal emulator

The lightweight Qt terminal emulator.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.3

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Arch Extra

home:user5664536 Społeczność
0.15.0

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.