QTerminal

Kategorie: System TerminalEmulator

A Qt-based terminal emulator

The lightweight Qt terminal emulator.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:LXQt Experimentální
1.2.0
X11:LXQt:git Experimentální
1.1.0+git15.6ac03fc

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

X11:LXQt Experimentální
1.2.0

SUSE SLE-15-SP1

Arch Extra

Debian Testing

Debian 11

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.