QTerminal

Kategorie: System TerminalEmulator

A Qt-based terminal emulator

The lightweight Qt terminal emulator.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:LXQt Experimentální
2.0.0
X11:LXQt:git Experimentální
1.3.0+git12.298c726

openSUSE Leap 15.6

X11:LXQt Experimentální
2.0.0

openSUSE Leap 15.5

X11:LXQt Experimentální
1.4.0

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.