QTerminal

Categories: System TerminalEmulator

A Qt-based terminal emulator

The lightweight Qt terminal emulator.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Debian Testing

Debian 11

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.