qterminal

A Qt-based terminal emulator

The lightweight Qt terminal emulator.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Arch Extra

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.