python-uncompyle6

Python cross-version byte-code decompiler

A native Python cross-version decompiler and fragment decompiler. The successor to decompyle, uncompyle, and uncompyle2.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.4

Dystrybucje

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.