python-uncompyle6

Python cross-version byte-code decompiler

A native Python cross-version decompiler and fragment decompiler. The successor to decompyle, uncompyle, and uncompyle2.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.