python-uncompyle6

Python cross-version byte-code decompiler

A native Python cross-version decompiler and fragment decompiler. The successor to decompyle, uncompyle, and uncompyle2.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.