python-uncompyle6

Python cross-version byte-code decompiler

A native Python cross-version decompiler and fragment decompiler. The successor to decompyle, uncompyle, and uncompyle2.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.