open-xchange-imap

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.6

Διανομές

Ubuntu 14.04

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.