mobipocket

E-book plugin and library

Mobipocket E-book support for Okular.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

KDE:Applications Eksperimentaalne
23.08.4
KDE:Unstable:Applications Eksperimentaalne
24.04.70git.20231119T...

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:ALP:Experimental:Slowroll:Base

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1