libnl1

Convenience library for working with Netlink sockets

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.6

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.