libnl1

Convenience library for working with Netlink sockets

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.