libnl1

Convenience library for working with Netlink sockets

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.