libgladeui-1-11

User Interface Builder for GTK+ 2

Glade is a RAD tool to enable quick & easy development of user interfaces for the Gtk+ toolkit and the GNOME desktop environment.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

Ubuntu 18.04

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.